Tko su baptisti

Napisao/la Toma Magda. Posted in O nama

O tome tko su baptisti, koja su im osnovna obilježja, koliko ih ima... razgovarali smo s pastorom Tomom Magdom, predsjednikom Saveza baptističkih crkava u RH i bivšim predsjednikom Europske baptističke federacije

Tko su baptisti? Koja su osnovna obilježja baptista?

[Toma Magda]: Baptisti su kršćani koji su svjesno, vjerom prihvatili Krista kao osobnog Spasitelja. Temelje svoj život na Bibliji kao jedinom autoritetu po svim pitanjima vjere, pobožnosti i života općenito. Okupljeni su u mjesne crkve koje su po svojoj strukturi kongregacionalističke, (nema hijerarhije niti jednog centra koji uređuje život svih baptista), autonomne i gdje su svi ravnopravni i pozvani izgrađivati crkvu svojim darovima i sposobnostima. Svi su pozvani sa svom ozbiljnošću proučavati Riječ Božju, propovijedati Evanđelje i svojim životom to potvrđivati. Otvoreni su za dijalog i suradnju s drugima, zalažu se za slobodu savjesti, promicanje ljudskih prava, vjerskih sloboda, odvajanje crkve od države...

VIZIJA I MISIJA

Napisao/la Super User. Posted in O nama

ŽELIMO BITI DRUŠTVENO PRISUTNA CRKVA KOJA SVAKODNEVNO PO­ZI­VA NA OBRAĆENJE KRISTU I DONOSI UTJECAJ I ATMOSFERU KRISTOVA KRALJEVSTVA NAŠEM GRADU 

PRI TOME PREPOZNAJEMO: SLOBODU IZBORA SVAKOGA POJEDINCA,  ISTINSKO ZAJEDNIŠTVO MEĐU VJERNICIMA I OTVORENOST ZA RAZLIČITE OBLIKE KRŠĆANSKE DUHOVNOSTI KAO TEMELJNE VRIJEDNOSTI PREMA KOJIMA DJELUJEMO

Povijest Baptističke crkve Zagreb (1872.-2007.)

Napisao/la Željko Mraz. Posted in O nama

Počeci

Zamislite Jelačić plac 1872. godine. Zamislite kako dolazite na njega kolima koja vuku konji, a u kolima štand s Biblijama! Zamislite kako pokušavate razgovarati s ljudima i ponuditi im pisanu Riječ Božju. Iako nam je to teško zamisliti, upravo je tako sve počelo. Te zime 1872/73. u Zagreb je stigao čovjek po imenu Heinrich Meyer i započeo proučavati Bibliju sa zainteresiranim ljudima u njihovim domovima. Na žalost, već nakon nekoliko  mjeseci morao je napustiti Zagreb, ali je postao veoma uspješan propovjednik Baptističke crkve u Budimpešti. Svi kasniji baptistički počeci vezani su, posredno ili neposredno, uz tog čovjeka.
Ivan Zrinšćak, kojega je H. Meyer krstio u Budimpešti, pokušava zajedno s drugima raditi na osnivanju i službenoj registraciji crkve, ali u tome je imao malo uspjeha. Ipak, nakon 1. svjetskog rata zajednica dobiva svoj oblik i ustroj a Zrinšćak postaje prvi punovremeni hrvatski baptistički propovjednik u ondašnjoj državi. Zrinšćak je obavljao starješinsku službu u BC Zagreb sve do svoje smrti 1928.