Isus Krist jučer i danas isti je - i uvijeke

Današnji baptisti nastoje držati ista vjerovanja kao i prva novozavjetna kršćanska Crkva. Prihvaćaju biblijska načela vjerovanja onako kako ih je odredio Isus, te kako su ih provodili prvi apostoli i prakticirala Crkva u prva tri stoljeća.

Temelji vjerovanja

Baptistička Crkva Zagreb zajednica je vjernika koji svoj život i vjeru temelje na Isusovu nauku objavljenom u Svetom Pismu koje predstavlja temeljni autoritet kada je riječ o pitanjima vjere, pobožnosti i života općenito. Prepoznali smo i prihvatili Isusa Krista kao jedinoga Spasitelja, otkupitelja i posrednika u odnosu s Bogom te u susretu s Njime doživjeli oproštenje grijeha i novi život u radosti s Njime. Vjerujemo u trojedinoga Boga - Oca, Sina i Duha Svetog te nastojimo u praksi i vjerovanju slijediti vrijednosti prve kršćanske Crkve opisane u Novom Zavjetu. Vjerujemo da su život, smrt i uskrsnuće Gospodina Isusa Krista Radosna Vijest o pobjedi nad grijehom i smrti za sve one koji Ga vjerom prihvate u svoj život. Tu svjesnu odluku vjere potvrđujemo krštenjem uranjanjem u vodu kao simbolom novog života s Kristom. Sudjelujemo u objedu kruha i vina (Gospodnjoj večeri) na spomen Kristove žrtve za naše grijehe. Vjerujemo da smo svi pozvani služiti Crkvi i društvu na temelju svojih darova.

Načela vjerovanja

  • Vjerujemo da je Biblija u izvornom obliku nadahnuta Bogom - nepogrešiva knjiga za vjeru u Isusa Krista i za svakodnevni život.
  • Na temelju Biblije zaključujemo da je Bog osoba objavljena u Trojstvu - Otac, Sin i Sveti Duh - tri osobe, a ipak jedan Bog koji je postao čovjek, živio na zemlji, umro za čovječanstvo, iskupivši ga time od grijeha, te tjelesno uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebo i sada nas zastupa pred Ocem.
  • Vjerujemo da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku.
  • Radi grijeha odmetništva, čovjek je odvojen od Boga, izgubljen i osuđen na vječnu propast, a jedini izlaz iz te situacije je u novome rođenju koje Bog dobrovoljno daje svima koji u njega uzvjeruju.
  • Crkva je Kristova tvorevina, sastavljena od vjernika krštenih vodom i Svetim Duhom uz čiju pomoć ona izvršava Kristove zapovjedi, a njezin je zadatak prenijeti ljudima istine Evanđelja.
  • Vjerujemo da će se Isus Krist vratiti na zemlju, te da će vjernici uskrsnuti.
  • Vjerujemo u svjestan i neuništiv život, u vječnu kaznu za sve one koji odbacuju Krista i u nagradu za one koji u njega vjeruju i po tom uvjerenju žive.

Povijest i ustrojstvo

Baptisti su sljednici ideje povratka na biblijske izvore vjere koja dobiva konkretni oblik u vrijeme reformacije u 16. st., kroz njezino radikalno krilo, a 1609. godine i formiranjem prve Baptističke Crkve u Amsterdamu. Počeci baptističkog djelovanja u Zagrebu sežu u 1872., a prva Baptistička Crkva u Zagrebu osnovana je 1891. godine. Baptistička Crkva Zagreb dio je Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, koji ima oko 50 crkvenih zajednica s približno 2500 vjernika (odraslih krštenih). U svijetu ima oko 150 milijuna baptista. Baptisti zagovaraju odvojenost države i Crkve te samostalnost svake lokalne zajednice, stoga nemaju jedno središte iz kojeg se upravlja svim crkvenim zajednicama, već su udružene u zajedničkom djelovanju. Skupština mjesne crkvene zajednice (svi članovi) njezino je najviše upravno tijelo koje bira službenike (đakone, starješine i pastora) koji će ju voditi u određenom mandatu. Članom mjesne crkvene zajednice mogu postati oni koji su vjerom prihvatili Isusa Krista kao svoga osobnog Spasitelja i svoju vjeru potvrdili krštenjem.

Navještaj

Poslušni Isusovoj zapovijedi te potaknuti Duhom Svetim, pozivamo ljude da vjeruju Kristu i žive prema Njegovu nauku i primjeru. Osvjedočeni riječima Svetog Pisma da su svi ljudi grješni i time odvojeni od Boga, što je duhovna i vječna smrt, naviještamo poruku spasenja - da je moguć povratak u zajedništvo s Bogom po Kristovoj žrtvi na križu. To Božje djelo trebamo prihvatiti vjerom, kao milosni dar, te odlučiti živjeti po Njegovoj volji. Tako ćemo primiti Duha Svetoga koji nam daje Božji vječni život - spasenje. Isus je pozivao ljude da Ga bez odgađanja odluče slijediti. Stoga i mi to savjetujemo svakomu tko čuje poruku evanđelja. Zašto odmah? Zato što Biblija uči da svojom odlukom sada određujemo gdje ćemo biti u vječnosti te da nakon zemaljske smrti to nije moguće promijeniti. Jednako tako upozorava da svako odgađanje odluke da prihvatimo Isusa kao osobnog Spasitelja donosi opasnost da životne brige zagluše tu poruku i da ju nikad ne donesemo. Posljedica je odvojenost od Boga u vječnosti, što je pakao. Potičemo, dakle, sve da krenu na put prema Bogu, a taj put počinje traženjem. Gospodin Isus kaže da tko traži taj nalazi... Odluka je vaša, a mi molimo zajedno s apostolom Pavlom (2. Kor 5:20): Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!
Tko su baptisti?

TKO SU BAPTISTI?

Koja su osnovna obilježja baptista?

O tome tko su baptisti, koja su im osnovna obilježja, koliko ih ima... objašnjava pastor Toma Magda, predsjednik Saveza baptističkih crkava u RH i bivši predsjednik Europske baptističke federacije

Opširnije

POVIJEST

Povijest Baptističke crkve Zagreb (1872.-2007.)

Zamislite Jelačić plac 1872. godine. Zamislite kako dolazite na njega kolima koja vuku konji, a u kolima štand s Biblijama! Zamislite kako pokušavate razgovarati s ljudima i ponuditi im pisanu Riječ Božju. Iako nam je to teško zamisliti, upravo je tako sve počelo. Te zime 1872/73. u Zagreb je stigao čovjek po imenu Heinrich Meyer i započeo proučavati Bibliju sa zainteresiranim ljudima u njihovim domovima.

Opširnije

NAŠE PRIČE

Želimo podijeliti iskustva susreta s Isusom Kristom koja su snažno utjecala na naše živote i koja nama daju nadu i smisao.

Opširnije

Prva baptistička općina u Zagrebu

Utemeljena 1891. godine

Baptisti su jedna od najstarijih crkava reformacijske baštine, a počeci joj sežu u šesnaesto stoljeće. Osnovne su joj značajke krštenje na temelju osobne vjere, zahtjev rasta u osobnoj praktičnoj pobožnosti, spasenje isključivo vjerom po Božjoj milosti, vrhovni autoritet Biblije za sva pitanja vjere i života, osobna odgovornost pojedinca pred Bogom, neovisnost lokalne zajednice i druge.

Na području Hrvatske baptisti su prisutni od druge polovice devetnaestoga stoljeća. Najstariji dokaz o postojanju baptističke crkve u Zagrebu datira iz 1907. godine gdje se u jednom sačuvanom primjerku pjesmarice iz tog vremena nalazi se otisak pečata baptističke crkve u Zagrebu. okrugli pečat je imao napisan slijedeći tekst: “I. HRV. PRAVOKRŠĆ. BOGOŠTOVNA OPĆINA U ZAGREBU.” U samoj sredini pečata otisnut je križ s tekstom “IHS BAPTISTA UTEMELJENO 1891.”.

Svakodnevno živjeti s Kristom i za Krista u našim obiteljima, na radnim mjestima, u našem gradu i društvu

Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."
(Matej 28:18-20)

Želimo biti društveno prisutna crkva koja svakodnevno poziva na obraćenje Kristu i donosi utjecaj i atmosferu Kristova kraljevstva našem gradu.

Želimo slijediti Kristov poziv da mijenjamo društvo u kojem živimo i navještamo Krista molitvom, riječju i djelom.

Baptistička crkva Zagreb