Svakodnevno živjeti s Kristom i za Krista u našim obiteljima, na radnim mjestima, u našem gradu i društvu

Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."
(Matej 28:18-20)

Želimo biti društveno prisutna crkva koja svakodnevno poziva na obraćenje Kristu i donosi utjecaj i atmosferu Kristova kraljevstva našem gradu.

Želimo slijediti Kristov poziv da mijenjamo društvo u kojem živimo i navještamo Krista molitvom, riječju i djelom.

Tko su baptisti?

TKO SU BAPTISTI?

Koja su osnovna obilježja baptista?

O tome tko su baptisti, koja su im osnovna obilježja, koliko ih ima... objašnjava pastor Toma Magda, predsjednik Saveza baptističkih crkava u RH i bivši predsjednik Europske baptističke federacije

POVIJEST

Povijest Baptističke crkve Zagreb (1872.-2007.)

Zamislite Jelačić plac 1872. godine. Zamislite kako dolazite na njega kolima koja vuku konji, a u kolima štand s Biblijama! Zamislite kako pokušavate razgovarati s ljudima i ponuditi im pisanu Riječ Božju. Iako nam je to teško zamisliti, upravo je tako sve počelo. Te zime 1872/73. u Zagreb je stigao čovjek po imenu Heinrich Meyer i započeo proučavati Bibliju sa zainteresiranim ljudima u njihovim domovima.

NAŠE PRIČE

Želimo podijeliti iskustva susreta s Isusom Kristom koja su snažno utjecala na naše živote i koja nama daju nadu i smisao.

Prva baptistička općina u Zagrebu

Utemeljena 1891. godine

Baptisti su jedna od najstarijih crkava reformacijske baštine, a počeci joj sežu u šesnaesto stoljeće. Osnovne su joj značajke krštenje na temelju osobne vjere, zahtjev rasta u osobnoj praktičnoj pobožnosti, spasenje isključivo vjerom po Božjoj milosti, vrhovni autoritet Biblije za sva pitanja vjere i života, osobna odgovornost pojedinca pred Bogom, neovisnost lokalne zajednice i druge.

Na području Hrvatske baptisti su prisutni od druge polovice devetnaestoga stoljeća. Najstariji dokaz o postojanju baptističke crkve u Zagrebu datira iz 1907. godine gdje se u jednom sačuvanom primjerku pjesmarice iz tog vremena nalazi se otisak pečata baptističke crkve u Zagrebu. okrugli pečat je imao napisan slijedeći tekst: “I. HRV. PRAVOKRŠĆ. BOGOŠTOVNA OPĆINA U ZAGREBU.” U samoj sredini pečata otisnut je križ s tekstom “IHS BAPTISTA UTEMELJENO 1891.”.

Baptistička crkva Zagreb